Семейство

Всяко семейство има свой собствен ритъм, своя собствена динамика, има големи и малки, има шумни и тихи, има и дори разбити, но все пак са семейства. Затова не е и много вероятно да има рецепта за идеалното семейство, защото всяко е такова – точно толкова, колкото и неговите членове. Но всяко семейство трябва да бъде обгрижвано, членовете му трябва да се държат заедно и да искат да един с друг, затова са необходими много повече усилия, защото утре пак ще бъдете с тези хора. А понякога те са съвсем малки и идея си нямат, че трябва да принадлежат към тази структура, друг път са по-големи и държат да дистанцират, останалите обаче трябва да проявят разбиране. Оста на всяко семейство е двойката, която го създава, но всеки от двамата има свое, от което идва и е необходимо време, за да се оформи облика на новото, с основата, дадена от двете други, които на свой ред са създадени по същия ред.  Съжителството с други хора винаги е трудно и трябва да бъде компромисно. Често обаче забравяме, че порасналите деца вече започват да оформят своята част от бъдещото си семейство и ако искаме да дадем добра основа за него е необходимо да положим усилия.